Účel Nadačního fondu
Zajišťování rozvoje duševních a fyzických hodnot žáků a pedagogických pracovníků Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk v oblasti vědy, výchovy a vzdělání a na úseku sportu a tělesné výchovy.
Orgány Nadačního fondu
a) Správní rada:
předsedkyně správní rady: PhDr. Zuzana Pecháčková
1. zástupce: Ing. Petr Vlasatý
člen: pí Marta Bednářová
b) Revizor: pí Jana Zezulková

IC: 00856550

Školní jídelna SŠOŘS Žamberk

Rekonstruovaná kuchyně v zámeckých prostorách Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk byla slavnostně otevřena v roce 2010. Přestavba, jedna z největších investičních akcích v oblasti školství Pardubického kraje, stála 13,2 milionu korun a byla plně hrazena z krajského rozpočtu. Trvala necelé tři měsíce. Moderní školní jídelna bude sloužit jak žákům, tak i veřejnosti. Zároveň část kuchyňského provozu využije vedení školy jako výcvikový prostor pro výuku žáků v oboru kuchař-číšník.

 


Postup pro používání stravovacího systému

ZPŮSOB PLATBY: stravné se platí předem

 1. Bezhotovostní platba na účet 43-8142830217/0100 (je velice důležité vyplnit správný variabilní symbol (rodné číslo bez lomítka) a to buď:
  • Příkazem pro převod z účtu
  • Trvalým příkazem
  • Vklad hotovosti na pokladně Komerční banky na účet 43-8142830217/0100
   Nedoporučujeme platbu poštovní poukázkou.
 2. Hotově – jen v mimořádných případech – poslední den v měsíci v účtárně školy

Objednávkový systém

Rezervační systém obědů najdete na adrese http://jidelna.zamek.zamberk.cz:8081/


Dokumenty

Domov mládeže je součástí Střední školy obchodu, řemesel a služeb. V našem školském zařízení poskytujeme ubytování I. kategorie ve dvou a tří lůžkových pokojích se standartním vybavením. Cena ubytování na jeden měsíc činí 1000,- kč. Pro žáky zajišťujeme celodenní stravování v hodnotě 75,- Kč.

V domově mládeže je stanoven Vnitřní řád, kde jsou stanoveny práva a povinnosti ubytovaných. Běžný každodenní provoz v domově mládeže probíhá podle Režimu dne.

Ve volném čase se mohou žáci věnovat zájmovým činnostem, kdy využívají nejen společenské prostory DM, posilovnu, ale i novou tělocvičnu. Dále jsou žákům k dispozici počítače s připojením na internet, elektrické psací stroje, kulečník, stolní tenis, elektrické šipky, fotbálek, rotopedy a různé společenské hry. Své zájmy mohou žáci rozvíjet v kroužcích výtvarných činností a šití. Pro ubytované žáky pořádáme sportovní turnaje, soutěže, besedy, jezdíme do krytého bazénu a naštěvujeme různé pamětihodnosti v našem kraji. Naši žáci také chodí vypomáhat do místního útulku pro psy. Každoročně se účastníme přehlídky zájmové umělecké činnosti “Mládí“, kde se naši žáci úspěšně prezentují v různých oborech.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování organizovaným skupinám dětí i dospělých o víkendu a školních prázdninách.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližšší informace:
tel.: 465 614 225, 774 610 645
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


5:00 – 6:30 budíček

5:00 – 7:15 hygiena, úklid ložnic

5:30 – 7:20 snídaně

7:15 – 7:45 bodování ložnic

7:50 odchod do školy

8:00 – 13:00 dopolední vycházky pro žáky konající odpolední praxi

13:00 – 16:30 odpolední vycházky, zájmová činnost, osobní volno

16:30 – 17:00 večeře (výdej večeře do 16,45)

17:30 – 18:30 studijní klid

18:30 – 20:30 večerní vycházky - nezletilí žáci

18:30 – 21:00 večerní vycházky - zletilí žáci

19:30 – 21:00 sledování televizních pořadů, zájmová činnost, večerní hygiena, běžný úklid

21:30 večerka


V případě zájmu o ubytování obdržíte Přihlášku k ubytování s Návratkou (svolení k inkasu).

Potvrzenou Návratku Vaší bankou je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu do domova mládeže.

Úhrada ubytování a stravování se provádí inkasem z Vašeho účtu na účet Komerční banky č. 13731611/0100.

Před zahájením (každého) školního roku, nejpozději do 24.8.2015 je nutné uhradit jednorázově převodním příkazem roční zálohu (jistinu) 2000,- Kč na účet školy č. 13731611/0100. Jistina se hradí každý rok. Dále budou platby probíhat formou inkasa z účtu k 15. dni v měsíci. Na účtu je třeba mít povolené inkaso (limit) v dostatečné výši, tzn. při ubytování a stravování po celý měsíc přibližně 2500,- Kč.

Poslední inkasní příkaz proběhne 15.6.2016 (za květen). K úhradě za měsíc červen bude použita výše uvedená záloha.

Případné nedoplatky budou vyinkasovány k 15.7.2016. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet ke stejnému datu.

Cena stravy je 75,- Kč na den. Cena ubytování 1000,- Kč na měsíc.

Ubytovaní musí mít: domácí obuv, foto (velikost jako na OP), zálohu na klíče 200,- Kč.


Budova domova mládeže je přistavěná k historickému areálu Zámku, ve kterém sídlí Střední škola obchodu, řemesel a služeb a nachází se na okraji parku. Hlavně v době školních prázdnin a víkendů nabízíme k využití svou volnou ubytovací kapacitu. Ve městě je aquapark, sportovní areál a také velmi dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. K letní rekreaci se dá využít nedaleká Pastvinská přehrada a v zimě lyžování ve střediscích v Orlických horách.

Poskytujeme ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích a cena za ubytování je 200,- Kč na osobu/noc.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližšší informace na tel.:
465 614 225, 774 610 645
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výroční zpráva - říjen 2013
1.11 MB 28
20.03.2017 13:21:58
Výroční zpráva - říjen 2014
1.13 MB 28
20.03.2017 13:22:00
Výroční zpráva - říjen 2015
535.05 KB 18
20.03.2017 13:22:02
Výroční zpráva - říjen 2016
1.88 MB 31
20.03.2017 13:22:06

 • Škola je jmenována Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) regionálním centrem přípravy instalatérů pro Pardubický kraj.
 • Škola je členem odborných spolků a organizací:
  • AMAVET, z.s. – Asociace pro mládež, vědu a techniku (Robotika),
  • AKC ČR - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky,
  • CTI ČR - Cech topenářů a instalatérů ČR,
  • CBA – Česká barmanská asociace,
  • SUZ - Svaz učňovských zařízení ČR,
  • Asociace středních průmyslových škol ČR.

22.10.2014 se konala zakládající schůze Zámeckého parlamentu SŠ OŘS Žamberk. Z každé třídy byli zvoleni dva zástupci, z jejichž středu byl zvolen předseda Jan Rybka z PO1 a místopředseda Tomáš Csaszár z PO2. Zástupci se budou jednou měsíčně setkávat na pracovních schůzkách, na nichž budou předkládat návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a životu ve škole vůbec a společně s vedením školy a ostatními učiteli se budou snažit najít optimální řešení.

Zámecký parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Související dokumenty:

Složení
49.19 KB 36
20.03.2017 13:15:42
Stanovy
259.27 KB 29
20.03.2017 13:15:42
Výbor
16.9 KB 30
20.03.2017 13:15:43

Školská rada nyní pracuje v tomto složení:

 • Ing. Oldřich Krčmář – předseda, tel.: 728 511 300, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jindřich Horyna - zástupce pedagogických pracovníků, tel.: 774 610 650, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Eliška Motlová – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Funkce školské rady:

 1. Funkční období členů je 3 roky.
 2. Zasedá nejméně dvakrát ročně, na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád. Předseda pak její zasedání svolává.
 3. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.
 4. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 5. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
 6. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 7. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 8. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření.
 9. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 10. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

Ke stažení:

Zámecká budova v kontextu historických faktů Když se Mikuláš z Bubna, který sídlil na litickém hradě, rozhodl roku 1575 ke stavbě pohodlnějšího zámeckého sídla právě v Žamberku, netušil, že se v něm budou ve třetím tisíciletí učit mladí lidé základům svého řemesla. A že zdi téhle staletím políbené stavby prolne vůně vařených a pečených pokrmů, opracovávaného dřeva či kovu.

Ale zpátky do historie.

Během čtvrtstoletí – do roku 1600 - zde vyrostla čtyřkřídlá renesanční stavba, která obklopovala dvě nádvoří. Její součástí byla i zámecká kaple. Roku 1600 byla stavba dokončena a Mikuláš z Bubna přesídlil z hradu Litice na žamberský zámek,
kde vedl bohatý společenský život.

Do historie české země i Žamberku tragicky zasáhla třicetiletá válka. Roku 1643 byl zámek vypálen Švédy, kteří nelítostně rabovali po celém kraji. Jeho oprava trvala několik let. Roku 1668 se na zámek z litického hradu vrací další pán z Bubna – František Adam. Budova se postupně barokně upravovala. Byla postavena vstupní (Floriánova) brána do zámeckého areálu.

Roku 1711 František Adam z Bubna umírá a je pochován v zámecké kapli, kde byla zřízena nová rodinná hrobka Bubnů.

Za dalších pánů z Bubna budova zámku postupně chátrala, takže zámek s panstvím koupil roku 1809 hrabě Veriand Windischgrätz za 600 tisíc zlatých. Nový majitel provedl úpravy v duchu rokoka. Byla stržena severní část západního křídla (dnes je zde přístavba internátu), takže druhé zámecké nádvoří se otevřelo přímo do parku. Průjezd mezi druhým a třetím nádvořím byl ozdoben rokokovým portálem s erby majitelů a balkónem neseným sloupy.

Protože hrabě Windischgrätz se při přestavbě zámku finančně vyčerpal, prodal roku 1815 zámek i panství Johnu Parishovi za milion zlatých. Nový majitel dokončil započaté úpravy. Nechal zbořit zbytky obranného systému zámku (až na jednu věž) a vybudoval anglický park. V něm zřídil zámeckou hvězdárnu, v které působil v letech 1846 - 1858 vynikající dánský astronom Theodor Brorsen. Později byla hvězdárna zbořena.

Roku 1866 byla opravena zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v barokně rokokovém stylu.

Na přelomu 19. a 20. století byl secesně upraven interiér zámku a také východní strana druhého nádvoří. Byl zde vybudován nový vstupní prostor k části zámeckých místností. Vchod byl vyzdoben velikým secesním erbem Parishů. Rod Parishů na zámku sídlil až do roku 1948, kdy jim veškerý majetek „znárodnili“ komunisté.

Stavební úpravy školní zámecké budovy

Po dobu prvních 25 let existence školy zámecká budova spíše chátrala. Nebyly prostředky na údržbu a opravy budovy, docházelo k poškozování schodišť, parket, nábytku, lustrů, zrcadel i obrazů. Část inventáře byla uložena v žamberském muzeu, zbytek na půdě zámku. S modernizací budovy se začalo až v 80. letech 20. století. Opravou prošla zámecká střecha. V roce 1980 byla přestavěna školní kuchyň, později byl vystavěn septik. Byla zrekonstruována kanalizace, přípojky vody a elektrické rozvody. Od roku 1985 byly průběžně opravovány místnosti, chodby, podlahy, okna a přebudovány šatny, WC a umývárny. V suterénu byla zřízena malá tělocvična, dnes posilovna.

Na přelomu 80. a 90. let byl vybudován nový domov mládeže formou přístavby. Současně byla opravena přední fasáda zámku. V průběhu dalších let získala celá budova nové nátěry a procházela soustavně postupnou rekonstrukcí.

Roku 2006 byla provedena modernizace sociálního zařízení a výměna topných těles a termoventilů. Byly vybudovány počítačové a jazykové učebny a modernizovány šatny.

V roce 2010 byla velkým nákladem kompletně zrenovována školní kuchyň a jídelna. Se stoupajícími požadavky na výuku informačních technologií byla v roce 2014 pořízena nová výkonná počítačová učebna. Na zámku byl instalován v roce 2015 docházkový systém s turniketovým vstupem a v roce 2016 zaveden kamerový systém, který zajišťuje bezpečnost žáků a zaměstnanců. V těchto letech dochází k opravám dalších částí zámku včetně kotelny. Na chodbách v přízemí byly sanovány omítky, modernizace vodoinstalace a rozvodů topení. V celé přízemní části chodeb byla položená nová dlažba. V přední části budovy zámku byla osazena nová okna a opravena fasáda. Restaurováno bylo pískovcové ostění kolem oken a vstupní brány.

V září 2016 byla za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D otevřena zcela nová odborná učebna pro obor obráběč kovů.

60 let školy – od založení po současnost

Počátky dnešní Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku sahají až do roku 1956, kdy 1. září Krajské ředitelství škol v Hradci Králové založilo na zámku Učňovskou školu místního hospodářství. Málokdo z jejích zakladatelů tehdy očekával, že bude mít i na začátku třetího tisíciletí důležitou pozici v soustavě středních škol v Pardubickém kraji. Do dnešního dne ji za 60 let úspěšně dokončilo přes 9 000 tisíc absolventů, kteří našli uplatnění v České republice i v zahraničí.

Historie naší školy je spjata s historií učňovského školství, se všemi obtížemi jeho rozvoje tak, jak se měnila a mění poptávka společnosti. Vedení školy v průběhu její historie reagovalo novou a stále rozšiřovanou nabídkou učebních a studijních oborů.

Měnili se zřizovatelé školy, měnily se obory, názvy školy i ekonomické podmínky. Na počátku 90. let 20. století došlo k obrovské liberalizaci škol a škola na zámku si našla nové místo v pevném systému škol, přičemž si zachovala svůj základní směr. Vsadila na tradiční obory – přípravu odborníků na kvalifikovaná povolání. K tomuto cíli ji přivedly celé generace učitelů v teoretické i odborné výuce a také zřizovatel, kterým je v posledních 16 letech Pardubický kraj. Podporuje
ji také samotné Město Žamberk.

Od poloviny padesátých let do konce let osmdesátých Na samém počátku měla škola asi dvacítku zaměstnanců a 100 žáků učebního oboru zedník – tento obor se jako jediný ve škole vyučoval po celou dobu její existence. Do r. 1960 se počet učebních oborů postupně zvyšoval – k oboru zedník přibyly obory tesař, klempíř, tkadlena, přadlena, prodavač elektrotechnického zboží, prodavač mototechny, řezník – uzenář (tento učební bor byl vyučován na odloučeném pracovišti v Jablonném nad Orlicí). Krátce zde byl učební obor strojní zámečník.

V roce 1967 byla zřízena na zámku ještě Dívčí odborná škola (dvouleté studium). Od podzimu 1968 bylo zavedeno pětileté maturitní studium pro prodavače. Ve školním roce 1970 - 1971 škola dosáhla největšího počtu žáků v historii – 1 124. Dívčí škola byla zrušena v roce 1972 a pětileté studium o rok později.

V průběhu let došlo k obměně učebních oborů. V polovině 80. let přicházejí učni nových oborů: kuchař – kuchařka, číšník - servírka, truhlář. Je zrušen obor prodavač elektrotechnického zboží, protože si jednotlivé kraje postupně zajišťovaly výuku samy.

Od září 1979 místo tesařů přišli instalatéři, nově nastoupili prodavači potravin a ke tkadlenám místo oboru přadlena přibyl nový učební obor textilní chemička. Tím bylo možné přijímat žáky ze spádových oblastí a stabilizovat jejich počty. Díky dobré spolupráci s OSP Ústí nad Orlicí, správcem SOU bylo možné provádět potřebnou modernizaci budovy.

V zámeckých prostorách byl vedle učeben po 30 let také domov mládeže. Žáci byli namačkáni ve vysokých zámeckých sálech s malou podlahovou plochou. Postele byly nad sebou. Škola potřebovala další místnosti na učebny, a proto byla schválena stavba domova mládeže formou přístavby k budově zámku. Na počátku 90. let byl otevřen nový domov mládeže, který byl vybudován jako nová přístavba na zámku. Uvolněné prostory na zámku byly upraveny na třídy a kabinety.

SOU v kontextu společenských i ekonomických změn po roce 1989

K 1. lednu 1991 vznikla samostatná příspěvková organizace Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb Žamberk (SOU OŘS) s plnou právní subjektivitou. Zároveň bylo od školy odděleno Středisko praktického vyučování v Žamberku – Karlovicích. Oba tyto subjekty spolu dobře spolupracovaly v oblasti praktické přípravy stavebních oborů. V té době měla škola kolem 500 žáků v 18 třídách se skladbou oborů, které nepodléhaly různým módním vlnám. Záměrem vedení bylo zachovat si charakter SOU obchodu, řemesel a služeb a zvyšovat kvalitu a odbornou úroveň a postupně získat i vyšší formy vzdělání.

Zánik pracovišť pro odbornou praxi a vznik nových oborů v průběhu 90. let.

Po společenských i ekonomických změnách musela škola na počátku 90. let také řešit problémy se zánikem pracovišť, kde učni vykonávali odbornou praxi. Zanikla smluvní pracoviště. Okresních stavebních podniků v Ústí nad Orlicí, Dobrušce
a Svitavách, textilních továren Mosilany Žamberk, Hedvy Králíky a Letohrad, Restaurací a jídelen Vysoké Mýto.

U stavebních a kuchařských oborů se podařilo převést pracoviště ze zrušených podniků na nově vzniklé soukromé subjekty. Textilní průmysl však prošel tak hlubokým útlumem, že textilní obory bylo nutné zrušit. Bylo nutné najít náhradu, která by odpovídala nejen zájmu a poptávce, ale která by byla v souladu se záměry a cíli úřadu práce.

Místo textilních oborů byl v roce 1992 na několik let zaveden nový učební obor – provoz služeb, který využil zázemí zrušených textilních oborů i vyučovaných oborů kuchař a číšník. O dva roky později se ve škole začalo vyučovat maturitní nástavbové studium – podnikání v oboru. Od roku 1995 přibyl maturitní obor obchodník, který byl nejprve pětiletý (3+2 roky; žáci získali nejprve výuční list a pak maturitu). V roce 2001 byl přeměněn ve čtyřleté maturitní studium.

Rozvoj prestiže školy: hospodářská činnost, kvalifikace pedagogů a soutěže žáků

V roce 2000 obdrželo SOU OŘS Žamberk autorizaci živnostenského společenstva v rámci Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory ČR pro obor instalatér, topenář.

K 1. 7. 2001 došlo k přechodu školy pod nově ustanovený Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích a školu začal řídit jeho odbor školství, mládeže a sportu.

V letech 2001 – 2002 byla přestavěna městská uhelna na tělocvičnu na sídlišti „U Žirafy“ pro SOU OŘS Žamberk. Škola tak získala vlastní prostory pro výuku tělesné výchovy, kterou navštěvovali i žáci základních škol a členové různých
zájmových organizací.

V roce 2002 se stala škola krajským centrem pro obor instalatér a topenář jmenováním CTI ČR a pokračovala v řadě úspěchů v tomto oboru v krajských a celostátních soutěžích.

Byla navázána spolupráce s francouzskou školou Lyceé Brise Lames v Martique (Marseile) a po návštěvě francouzské delegace v Žamberku se uskutečnila týdenní stáž dvou studentů v oboru kuchař v doprovodu pedagogů ve Francii.

Od září 2003 nese SOU přívlastek „obchodu, řemesel a služeb“ a tím specifikuje vyučované učební obory a studijní obory. Byla otevřena druhá počítačová učebna a současně zahájena série odborných školení pro pedagogické pracovníky nejen naší školy, ale i ostatních základních a středních škol v našem školícím zařízení. Lektory byli naši odborní učitelé. V tomto roce začala spolupráce s Muzeem Žamberk na Svátcích dřeva. Tato akce skvěle prezentovala město Žamberk, ale i vyučovaný obor truhlář.

Velice významným datem pro naši školu byl červenec 2004, kdy Rada Pardubického kraje schválila odkup objektu zámku pro potřeby školství od rodiny Parishových, což přispělo ke stabilizování středního odborného školství v Žamberku. Zámecká budova se tak stala majetkem Pardubického kraje, což usnadnilo další investice do modernizace školy.

Od 1. září 2006 má škola dnešní název - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk.

Od 1. září 2010 se stalo součástí školy Odloučené pracoviště odborného výcviku pro stavební obory, Zemědělská 846, Žamberk.

Od 1. září 2012 byl realizován další učební obor cukrář–cukrářka.

Od 1. září 2015 se ve škole učí ve spolupráci s firmou Bühler CZ s.r.o. Žamberk nový obor obráběč kovů. Žáci absolvují odborný výcvik v tréninkovém centru přímo ve firmě. Po úspěšném vyučení mají možnost získat stálé pracovní místo.

Názvy školy

Během své existence změnila škola několikrát svůj název v závislosti na změnách v legislativě i změnách zřizovatele:

 • 1. 9. 1956 - Učňovská škola místního hospodářství v Žamberku
 • 1. 9. 1968 - Učňovská a Dívčí odborná škola v Žamberku
 • 1. 9. 1975 - Střední odborné učiliště v Žamberku ve správě OŠ Vč. KNV v Hradci Králové
 • 1. 1. 1982 - Střední odborné učiliště v Žamberku ve správě OVÚP Vč. KNV v Hradci Králové
 • 1. 1. 1984 - Střední odborné učiliště v Žamberku ve správě Útvaru řízení Vč. KNV v Hradci Králové
 • 1. 1. 1991 - Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku ve správě OŠ Vč. KNV v Hradci Králové
 • 1. 7. 2001 - Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku ve správě OŠMS Pardubického kraje
 • 1. 9. 2006 – Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku ve správě OŠMS Pardubického kraje

 

Název: Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Sídlo: 564 01 Žamberk, Zámecká 1
Zřizovatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zřizovací listina: vydána 27.10.2005 Zastupitelstvem Pardubického kraje,
Č.j.: KrÚ 18383/2005 OŠMS/15
Právní forma školy: Příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem
Součásti školy: Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk;
Domov mládeže;
Školní jídelna
Odloučené pracoviště: Středisko praktické výuky (SPV) Zemědělská 846, 564 01 Žamberk
IČ: 00654949
DIČ: CZ00654949
RED-IZO 600013171
Bankovní spojení: 13731611/0100 Komerční banka
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.ssorszamberk.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SsZamberk/
Telefon: + 420 465 614 225
Datová schránka: khup9vy

 

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk je pevnou součástí vzdělávacího systému na území Pardubického kraje. V době svého výročí v roce 2016 nabízí vzdělání v osmi tříletých učebních oborech: prodavač, kuchař, číšník, cukrář, instalatér, truhlář, zedník, obráběč kovů, zedník a ve třech oborech zakončených maturitní zkouškou: obchodník, gastronomie, podnikání. Ve školním roce 2017/2018 ji navštěvuje necelých 200 žáků.

Hlavním cílem školy je poskytovat kvalitní teoretické i praktické vzdělání, které vychází z klasických principů, jež je obohacené moderními metodami. Škola usiluje o výchovu osobností a uplatňování jejich vloh a zájmů. Výuka je zajišťována kvalitním pedagogickým sborem. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se pravidelně zúčastňují různých seminářů dle nabídky profesních organizací či jiných vzdělávacích institucí.

Back to top

facebook_page_plugin