Dne 25.června se konalo slavnostní předávání výučních listů na Městském úřadě v Žamberku.

Žáci druhého ročníku Střední školy OŘS Žamberk na sportovně-turistickém kurzu
Ve dnech 10.6 až 14.6 2019 se žáci druhých ročníků zúčastnili sportovně-turistického kurzu v Pastvinách. Za krásného počasí žáci absolvovali cyklistický výlet na pevnost Haničku a Zemskou bránu, pěší túru na Kašparovu chatu, vyzkoušeli si orientaci v lese s mapou a buzolou a jízdu na lodích. Součástí pobytu bylo i každodenní koupání v přehradě a soutěž ve střelbě ze vzduchovky.

Žáci domova mládeže při SŠ OŘS uklízeli prostranství hradu Litice.

Před prázdninami se byla děvčata ještě rozloučit se čtyřnohými kamarády z útulku.

Dne 17.5. a 24.5.2019 se žáci 2. a 3.ročníku oboru Obráběč kovů ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnili exkurze ve firmě SOR Libchavy s.r.o.

Dne 20. května žáci 1. ročníku oboru Obráběč kovů ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku navštívili výrobní závod KORADO

Dne 18. 5. 2019 se v Litomyšli již pošesté konala v rámci Městských gastronomických slavností M. D. Rettigové soutěžní přehlídka odborných gastronomických škol Pardubického kraje.

Ve dnech 13. - 17. května proběhl v dílnách oboru truhlář projektový týden. V rámci předmětu Odborné cvičení si každý student navrhl vlastní výrobek, zpracoval dokumentaci a následně výrobek vyrobil. Projektový týden je přípravou na závěrečné zkoušky, které proběhnou v červnu.

Stanislav Cukor

Ve dnech 14. - 15. 5. 2019 se pro žáky oboru kuchař – číšník uskutečnil certifikovaný kurz BARISTA JUNIOR.

Dne 10. 5. 2019 se třída P1O účastnila zajímavé exkurze do České národní banky a na Pražský hrad.

Dne 29. - 30. 4. 2019 proběhlo na naší škole SŠOŘS Žamberk odborné školení budoucích instalatérů vedené odborníkem z praxe z firmy CLIM-Tech Dlouhá Ves. Naši žáci byli seznámeni s provozem moderní vzduchotechniky, klimatizace a rekuperace v budovách. Dalším bodem byly novinky z oblasti tepelných čerpadel a jejich využití. Žákům také bylo umožněno zhlédnout tato zařízení v provozu.

Za obor instalatér: UOV Koutský

Dne 9.4. 2019 se uskutečnila exkurze učebního oboru truhlář ve firmě BSG, která vyrábí kytary.

Back to top