Ve dnech 13. - 17. května proběhl v dílnách oboru truhlář projektový týden. V rámci předmětu Odborné cvičení si každý student navrhl vlastní výrobek, zpracoval dokumentaci a následně výrobek vyrobil. Projektový týden je přípravou na závěrečné zkoušky, které proběhnou v červnu.

Stanislav Cukor

Ve dnech 14. - 15. 5. 2019 se pro žáky oboru kuchař – číšník uskutečnil certifikovaný kurz BARISTA JUNIOR.

Dne 10. 5. 2019 se třída P1O účastnila zajímavé exkurze do České národní banky a na Pražský hrad.

Dne 29. - 30. 4. 2019 proběhlo na naší škole SŠOŘS Žamberk odborné školení budoucích instalatérů vedené odborníkem z praxe z firmy CLIM-Tech Dlouhá Ves. Naši žáci byli seznámeni s provozem moderní vzduchotechniky, klimatizace a rekuperace v budovách. Dalším bodem byly novinky z oblasti tepelných čerpadel a jejich využití. Žákům také bylo umožněno zhlédnout tato zařízení v provozu.

Za obor instalatér: UOV Koutský

Dne 9.4. 2019 se uskutečnila exkurze učebního oboru truhlář ve firmě BSG, která vyrábí kytary.

Střední škola, obchodu řemesel a služeb Žamberk v rámci programu ERASMUS+ uspořádala pro polskou školu dne 10. 4. 2019 exkurzi do Pardubic.
V rámci kulturně odborného programu se žáci z polské partnerské školy seznámili s výrobou perníků ve firmě JaJa Pardubice. Tato firma provádí výrobu prostorových perníkových výrobků a perníkových dezertů různých chutí.
Následně žáci navštívili historické jádro města – Perštýnské náměstí i místní zámek.

Za SŠ OŘS Žamberk
Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV.

Střední škola, obchodu řemesel a služeb Žamberk zajišťuje v rámci programu ERASMUS + odbornou stáž pro žáky naší polské partnerské školy Zespolszkol Nr.2 v Dzierzoniówe. V období od 1. do 12 . dubna 2019 získává v odborné učebně 10 polských žáků oboru gastronomie poznatky z přípravy jídel české kuchyně. Vedle prohlubování dovedností a rozšíření náhledu na českou gastronomii je součástí i kulturní program, např. návštěva s odbornou exkurzí ve Wellnes hotelu Vista na Dolní Moravě, prohlídka poutního místa v Dolní Hedeči a víkendový pobyt v Praze. Následně je zařazena návštěva našeho krajského města, kde si naši hosté prohlédnou výrobnu perníku a historické jádro města Pardubic.

Za Střední školu, obchodu řemesel a služeb
Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Dne 22.3 2019 se vybraní žáci ročníků K1 a P10 zúčastnili zájezdu do Národního muzea v Praze.

Dne 22.3 2019 se vybraní žáci ročníků K1 a P10 zúčastnili zájezdu do Národního muzea v Praze. Studenti strávili 2 hodiny prohlídkou historické budovy muzea, kde mohli vidět nejen sochy významných českých osobností, ale i speciální výstavu Československo. Potom následovalo volno, a žáci si tak mohli prohlédnout historickou část Prahy, jako např. Karlův most či Staroměstské náměstí. Celá akce školního parlamentu se vydařila i proto, že nám přálo hezké a teplé počasí.

Dne 5.3. 2019 navštívily děti ze ZŠ naši školu, kde hlavním cílem bylo seznámení dětí s učebními obory truhlář, instalatér, obráběč kovů, kuchař, cukrář, číšník a asistent prodeje.Celé dopoledne bylo nasměrováno k dílčímu vyzkoušení připravených pracovních úkonů dle jednotlivých oborů. Děti tak měly možnost poznat zajímavosti těchto oborů a vyzkoušet si svoji zručnost při plnění zadaných úkolů. Odměnou jim byly zhotovené předměty, které si samy vyrobily.

Za Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV.

 

Návštěva SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
žáky MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, pobočka Česká Třebová

Dne 5. 3. 2019 navštívily děti ze ZŠ Na rovině v České Třebové Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk.
Pan Horyna a učitelé odborného výcviku i teoretického vyučování se nám věnovali s velkým nasazení. Představili dětem jednotlivá pracoviště pro studenty oborů truhlář, instalatér, obráběč kovů, kuchař, cukrář, prodavač a číšník.
Děti měly příležitost samy uchopit jednotlivé dílčí procesy těchto specifických oborů a samozřejmě toho využily s velkou chutí. Dostaly do rukou některé nástroje a samy mohly vyzkoušet sílu krokovacích kleští nebo svářet polyuretanové trubky. Poznaly zajímavosti těchto oborů a nadchly se pro výsledky své rukodělné činnosti. Každému z oborů se od dětí dostalo velkého obdivu. Děti prozradily, že mnozí z jejich rodičů tuto střední školu osobně navštěvovali.
Setkání s paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Pecháčkovou bylo velmi milé a zároveň se proměnilo v plodnou diskusi. Vyplynulo na zřetel, že firmy preferují odborníky z praxe a přejí si, aby žáci byli do praxe velmi brzy postaveni. Toto jim nese největší plody v pozdějším směřování vlastní životní cesty. Úžasné je, jakým způsobem dbá paní ředitelka na kvalitu vyučujících, daří se jí získávat kvalitní pedagogy a zároveň obsadit i jednotlivé vedoucí oborů profesionály z praxe. Škola velmi úzce spolupracuje se společností Bühler CZ s.r.o. Žamberk a KONZUM OD Ústí nad Orlicí, kteří ji vybavily jednotlivá výuková pracoviště a v rámci praktické výuky vyučují přímo na svých pracovištích své budoucí spolupracovníky z řad studentů.
Děkujeme touto cestou za náhled do odborného výcviku a jsme rádi, že byla otevřena spolupráci. Výzvou od paní ředitelky Pecháčkové je možnost návštěv skupinám žáků z různých škol a různých věkových kategorií. Škola je schopna připravit praktickou ukázku, šitou na míru přímo dětem, které se rozhodnou vyzkoušet si práci v profesích, které tato škola nabízí. My jsme tuto příležitost využili a moc jsme si to užili.

Slávka Petrová,
zřizovatelka MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, pobočka Česká Třebová

V letošním roce se naše škola zapojila do charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Tato soutěž vyšla v letošním roce na první jarní den 21. 3. 2019. Již v brzkých ranních hodinách bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme vyrazily s dobrou náladou a nadšením.

Back to top