Dne 27.3.2018 se žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb  Žamberk zúčastnili matematické soutěže

v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla určena pro studenty středních odborných učilišť, středních odborných škol a středních integrovaných škol. Pořádá ji každoročně v březnu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, a Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí. Naši školu reprezentovalo pět žáků. V nástavbovém studiu získala krásné první místo Eliška Motlová.

Mgr. Monika Dajčarová

Back to top