Letošní krajské kolo se pořádalo na naší škole, Střední škole OŘS Žamberk. Této soutěže se účastnili dva kraje, Pardubický a Hradecký.

Za Pardubický kraj bojovaly dvě školy, SOU Svitavy a Střední škola OŘS Žamberk. Za Hradecký kraj jedna škola - SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova. Ohodnocena byla družstva a poté i jednotlivci. Na prvním místě se umístila naše škola, Střední škola OŘS Žamberk, a na místě druhém SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova. V jednotlivcích se naši žáci umístili takto : Milan Dřevecký na prvním místě a Jakub Rýdl na druhém místě. Prvním místem se náš žák postaral o postup do finále celostátní soutěže. Soutěž probíhala ve školních dílnách ve velice příjemné atmosféře. Vyhodnotit celodenní snažení žáků přijel sám garant soutěže Ing. Andrej Bartoš, ředitel Střední školy polytechnické Brno.

Na závěr patří velký dík žákům a učiteli odborného výcviku za důkladnou a svědomitou přípravu.

01
02
03
04
05
06

Back to top