Dne 4. 9. 2020 se v Pardubicích konal Den Pardubického kraje. Hlavní program probíhal na Pernštýnském náměstí. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk se také zúčastnila této vyhlášené akce.
V prezentačním stánku byly pro návštěvníky připraveny cukrářské výrobky, které napekli učitelé odborného výcviku s žáky oborů cukrář a kuchař.  Pro návštěvníky s dětmi byly připraveny další činnosti, jako modelování a kreslení apod. Všichni si mohli vyzkoušet tyto činnosti, za které je čekala sladká odměna. Výrobky našich žáků byly prodávány pí Skalickou s žákyněmi. Škola tak prezentovala jednotlivé studijní a učební obory. Stánek naší školy měl velký úspěch stejně jako při předcházejících akcích.

01
02
03
04
05

Back to top