MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM  ROCE 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, v důsledku šíření koronavirové nákazy a následného vyhlášení nouzového stavu, připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, zákon je publikovaný pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, protože původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

JAK BUDOU LETOS PŘIJÍMACI ZKOUŠKY, MATURITY A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PROBÍHAT?

Termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.  

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách (pokud žáci nastoupí do školy nejpozději 1. června 2020). Zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

MZ se skládá ze stejných částí jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Odpadá pouze písemná práce v případě zkušebního předmětu český jazyk  a literatura a cizí jazyk.

Náhradní způsob vykonání MZ – pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, budou se maturitní zkoušky konat náhradním způsobem (viz. zákon č. 135/2020 Sb).

Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách (pokud žáci  nastoupí do školy nejpozději 1. června 2020). Zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní termíny konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.

Při konání ZZ bude využito jednotného zadání, u ZZ nedochází ke zrušení písemných prací.

Náhradní způsob vykonání ZZ - pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, budou se závěrečné zkoušky konat náhradním způsobem (viz. zákon č. 135/2020 Sb).

V Žamberku 2. 4. 2020

PhDr. Zuzana Pecháčková

ředitelka školy

Back to top