Dne 10. 5. 2019 se třída P1O účastnila zajímavé exkurze do České národní banky a na Pražský hrad. Žáci si měli možnost prohlédnout prostřednictvím audiovizuálních programů a za doprovodu odborného výkladu zajímavé exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na území našeho státu, seznámit se s nástroji na ochranu peněz a s ukázkami padělků. Na Pražském hradě žáci absolvovali mimořádnou prohlídku reprezentačních prostor.

Back to top