Žáci oboru obráběč kovů si prohlubovali odborné znalosti.

Žáci 1. a 3. ročníku obraběč kovů navšvtívili dne 22.2.2018 výrobní závod Korado v České Třebové, kde si při odborném výkladu Ing. Preclíka prohlédli výrobní linku na výrobu otopných těles, jejich kompletaci a skladování. Dopravu na odbornou exkurzi zajistila f. Bűhler CZ s.r.o. Žamberk.

Za obor obráběč kovů : Pavel Bělík, učitel OV

Back to top