Žamberečtí budoucí instalatéři u předního výrobce plastových trubních systémů.

Dne 3.5.2018 se žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk v oboru instalatér zúčastnili odborné exkurze ve firmě Wavin – Ekoplastik v Kostelci nad Labem. Ve školícím centru se nás odborně ujal technik pan Pavel Mališka, který žáky seznámil s výrobním programem firmy v oblasti rozvodů vody a odpadních svodů. V průběhu výkladu žáky nepřímo vyzkoušel ze znalostí, které si odnesli z lednové úvodní přednášky.+

Po teoretické části jsme byli seznámeni s výrobními prostory, stroji a zkušebnami pro výrobu a následnou kontrolu kvality plastových tvarovek pro polyfůzní sváření. Následoval přesun do výrobních prostor v Horních Počernicích, kde je zajišťována výroba plastových trubních systémů pro rozvody vody a odpadní svody a kde je skladové zázemí. Tato každoroční exkurze vhodně doplňuje získané teoretické i praktické zkušenosti, které žáci I. ročníku zhodnotí v konaném kurzu polyfůzního sváření plastů, žáci II. ročníku na smluvních pracovištích montážních firem a žáci III. ročníku u nadcházejících závěrečných zkoušek.

 

Back to top