Odborná přednáška f. Viega

Dne 13. 1. 2020 proběhla na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk odborná přednáška pro žáky II. a III. ročníku oboru instalatér.

Zástupce firmy Viega Ing. Zámečník seznámil žáky se systémy lisování v oblastech rozvodů vody, topení a plynu s využitím materiálů - uhlíkaté oceli, mědi a nerezu.
Odborná přednáška byla cílená pro žáky III. ročníku, kdy v závěru po prověření žáků testovými otázkami jim firma Viega vydá  osvědčení  pro oblast lisování jejich produktů.
Osvědčení bude žákům předáno v rámci závěrečných zkoušek, a rozšíří  tak uplatnění absolventů na trhu práce.

Zapsal: Jindřich Horyna

Back to top