Je-li v kalendáři třináctka, někteří lidé to považují za datum, které může přinést smůlu. To ale rozhodně neplatí pro únorový dne v naší škole. Na tento termín se nám podařilo zajistit návštěvu od předního výrobce kotlů , t.j. firmy Junkers, patřící do skupiny Bosch. Zástupce uvedené firmy Ing. Robert Bicek se postaral o vysoce odbornou a přitom pro žáky poutavě vedenou formu přednášky. Obsahovala též prvky soutěživosti, kde žáci formou správných odpovědí na položené otázky získali řadu upomínkových i pro praxi potřebných předmětů. V úvodu přednášející v krátkosti seznámil přítomné s historií firmy a následně se zaměřil na kondenzační kotle, elektrokotle, kotle pro pyrolitické spalování a systémy pro přípravu teplé vody. Velice
názorná byla například animace, objasňující samotný princip činnosti kondenzačního kotle. Bez zajímavosti nebyla určitě ani informace, objasňující jejich nesprávně uváděnou účinnost přesahující 100%. S pozorností žáků se též setkalo zdůraznění významu energeticky úsporného oběhového čerpadla, s automatickou změnou otáček dle činnosti otopné soustavy. Jsme velice rádi, že si pan Ing. Bicek našel ve svém pracovně vytíženém čase prostor, který mohl věnovat našim žákům i pedagogům a doufáme, že tomu tak bude i v dalším období.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Douda

Back to top