potvrdila nejlepší přípravu žáků oboru instalatér v Pardubickém kraji ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk

21. ročník krajské soutěže „Učeň instalatér 2018“ zná své vítěze

Dne 13. 2. 2018 proběhla ve Středním odborném učilišti Svitavy krajská soutěž organizovaná pro žáky škol vyučujících obor instalatér v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Za Pardubický kraj se soutěže zúčastnily školy:

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, SOU Svitavy, SOU Plynárenské Pardubice. Královehradecký kraj representovala SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové. Do soutěže za Střední školu obchodu, řemesel a služeb nastupoval pouze jediný žák 3. ročníku Lukáš Daníček. Zbývající dva žáci, kteří by mohli doplnit a vytvořit družstvo se z důvodu vyššího věku soutěže zúčastnit nemohli. Soutěž žáků 3. ročníků probíhala v oblasti teoretické formou testu, v praktické části byly na soutěžící připraveny úkoly z oblasti svařování kovů, opracování mědi a plastů, montáž zařizovacích předmětů.

Odborná porota z Cechu topenářů a instalatérů ČR určila toto v pořadí Pardubickém kraji:

Jednotlivci:

  1. místo: Lukáš Daníček - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
  2. místo: Martin Betlach -  SOU Svitavy
  3. místo: Petr Lukáš - SOU plynárenské Pardubice

Družstva:

  1. 1. místo: SOU Svitavy (soutěžili 2 žáci)
  2. 2. místo: SOU plynárenské Pardubice (soutěžili 2 žáci)
  3. 3. místo: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk (soutěžil pouze 1 žák)

Pořadí v Královéhradeckém kraji:

Jednotlivci:

  1. místo: Josef Cimický
  2. místo: Miloslav Šumský

Družstva:

  1. místo: SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové (soutěžili 2 žáci)

Velkým překvapením bylo umístění našeho jediného žáka, který po sečtení bodů dosáhl nejvyššího hodnocení 703 bodů z možných 800 bodů. Tímto se neoficiálně stal vítězem soutěže kraje Pardubického a Královehradeckého.

Celostátní kolo soutěže proběhne v Brně ve dnech 25.4. až 27.4.2018 a Pardubický kraj budou reprezentovat žáci: 

Lukáš Daníček - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk,

Martin Betlach - SOU Svitavy.

Umístění v soutěži žáka SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk potvrdil úroveň Krajského centra CTI ČR pro vzdělávání v oboru instalatér, kterým byla škola jmenována v roce 2016.

Jmenování je pro naši školu zavazující a bylo potvrzeno i výsledkem v krajské soutěži  „Učeň instalatér 2018“, kde náš žák dokázal v návaznosti na předchozí úspěchy  potvrdit  vysokou úroveň  přípravy  jak  po stránce teoretické tak i praktické.  Oboustranně zodpovědný přístup k reprezentaci oboru ze strany žáků a učitelů pana Mgr. Jaroslava Doudy, p. Jindřicha Horyny, p. Stanislava Koutského.

Za obor instalatér  -  Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV stavební obory      

 

Back to top