Zveme Vás na divadelní představení „ Králova řeč“
Kdy: 06.10.2016
Kde: Východočeské divadlo Pardubice
Cena vstupenky: 90 Kč
Jízdné: 100 Kč (asi)

Kudy k nám:
Sraz v Ústí nad Orlicí v 8.00
Odjezd z Ústí nad Orlicí: 8.23 – Pardubice 8.54
Začátek představení: 10.00
Odjezd z Pardubic: 14.04 – Ústí nad Orlicí 14.37

Potvrďte prosím svou účast a zaplaťte do konce září u svých zástupců ZP

Back to top