Letní robotický kemp v SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Od 11.9. do 16.9.2016 jsme již po páté přivítali účastníky „Letního robotického kempu“. Celkem se zúčastnilo 15 nadšenců pro robotiku ve věku 12 až 17 let pod vedením 2 lektorů a předsedy AMAVETU Ing. Stanislavem Medřickým.

Pobytový program byl velice zajímavý a bohatý. První den byl zahájen stavbou autonomních robotů a v odpoledních hodinách proběhlo milé setkání na radnici města Žamberka s místostarostou města Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou. V dalších dnech účastníci navštívili firmu BÜHLER CZ s.r.o. Žamberk, kde se seznámili se strojírenskou výrobou na nejmodernějších CNC strojích. Realizace projektu probíhala v prostorných odborných učebnách školy, kde nejvíce času bylo věnováno sestavování autonomních robotů. Součástí pobytu byl realizovaný odborný seminář pro vedoucí robotických klubů AMAVET z Pardubického kraje a workshop za účasti úspěšných soutěžících na mezinárodní soutěži Robo RAVE 2016 International v USA. Díky slunečnému počasí mohli účastníci ve volném čase poznávat okolí Žamberka prostřednictvím dronu.Vrcholem celého setkání byla páteční soutěž v sestavování autonomních robotů. Veliké nadšení a zájem o robotiku byl patrný u všech účastníků.

Za SŠ OŘS Žamberk

PhDr. Zuzana Pecháčková

ředitelka školy

roboticky_kemp_01
roboticky_kemp_02
roboticky_kemp_03
roboticky_kemp_04
roboticky_kemp_05

Back to top