V soutěživé atmosféře ve dnech 9. až 14. září 2018 pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk celostátní Letní robotický kemp, jehož součástí byl i robotický workshop, kterého se zúčastnili pedagogové, vedoucí kroužků a klubů mechatroniky.

Mezi účastníky byli i žáci naší školy, kteří zde s úspěchem stavěli roboty ze stavebnic Fischertechnik ROBO TX Training Lab nebo Explorer. Za celou organizaci této akce patří poděkování Ing. Stanislavu Medřickému.

 

Back to top