Další krok k lepšímu provázání studentů s praxí učinila Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

Ta ve středu dopoledne společně s Pardubickým krajem, jako svým zřizovatelem, a městem Žamberk podepsala memorandum o propojení teoretické a praktické výuky se společností Konzum. V jejích režii bude probíhat praktický odborný výcvik studentů v oborech Prodavač a Obchodník.

„Žamberecká škola je od počátku průkopníkem ve spolupráci školy s významnými zaměstnavateli v regionu. Propojení se společností Bühler dáváme za vzor de facto při všech příležitostech, kdy řešíme spolupráci dalších škol. Konzum již v minulosti přispěl na vybavení odborné učebny pro tyto obory a nyní se dostáváme zase o kus dál,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Konzum se stejně jako řada dalších obchodníků potýká s nedostatkem kvalitního proškoleného personálu a tímto krokem si otevírá možnost zajistit si pracovníky již v rámci jejich studia. Ostatně to je přesně cílem duálního školství, o jehož prvky se dlouhodobě snažíme,“ řekl hejtman Netolický.

Princip spolupráce přibližuje krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Škola využije prostory svých učeben pro teoretickou výuku a následný odborný výcvik se uskuteční v prodejnách a marketech společnosti Konzum, která poskytne plně moderně vybavené zařízení provozoven pod vedením zkušených odborníků,“ uvedl radní. Součástí spolupráce je také finanční motivace pro dobré studenty. „Za dobré výsledky budou společností Konzum za předem dohodnutých podmínek poskytována žákům nebo jejich zákonným zástupcům stipendia do výše 5 500 korun měsíčně, což je podle mého názoru velmi dobrá motivace pro naše žáky,“ řekla ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk Zuzana Pecháčková.

Back to top