Dne 22.3 2019 se vybraní žáci ročníků K1 a P10 zúčastnili zájezdu do Národního muzea v Praze. Studenti strávili 2 hodiny prohlídkou historické budovy muzea, kde mohli vidět nejen sochy významných českých osobností, ale i speciální výstavu Československo. Potom následovalo volno a žáci si tak mohli prohlédnout historickou část Prahy, jako např. Karlův most, či Staroměstské náměstí. Celá akce školního parlamentu se vydařila i proto, že nám přálo hezké a teplé počasí.

Back to top