Chtěla by jsem Vám ještě jednou poděkovat za umožnění podívat se do naší bývalé školy, kde jsme trávili před několika ..hodně...lety , naše učňovská léta. Máte nádhernou školu. Sedli jsme si do lavic , také pěkný zážitek , našli jsme tehdy naší třídu , zrcadlový sál kde se pořádalo DISCO , popovídali jsme si a zavzpomínali na chodbách , prohlíželi si fotky i obrázky  stáli jsme na těch parketách , po kterých jsme  vždy utíkali  z pokojů do učeben nebo na oběd. Po opuštění zámku a vyfocení se na nádvoří , jsme procházkou parkem...také nádherný... ukončili prohlídku a vrátili se do restaurace na náměstí. Pokračovalo se ve vyprávění , tak jak to na srazech bývá. Veliké díky paní ředitelko Vám i paní průvodkyni . Všichni Vás ve škole zdravíme , přejeme hodně zdraví , hodně klientů ..žáků ... a stále pěkné dny. Za tehdy E3C Hana Dlhopolcová.

Back to top