Dne 5.3. 2019 navštívily děti ze ZŠ naši školu, kde hlavním cílem bylo seznámení dětí s učebními obory truhlář, instalatér, obráběč kovů, kuchař, cukrář, číšník a asistent prodeje.

Celé dopoledne bylo nasměrováno k dílčímu vyzkoušení připravených pracovních úkonů dle jednotlivých oborů. Děti tak měly možnost poznat zajímavosti těchto oborů a vyzkoušet si svoji zručnost při plnění zadaných úkolů. Odměnou jim byly zhotovené předměty, které si samy vyrobily.

Za Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV.

 

Návštěva SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
žáky MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, pobočka Česká Třebová

Dne 5. 3. 2019 navštívily děti ze ZŠ Na rovině v České Třebové Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk.
Pan Horyna a učitelé odborného výcviku i teoretického vyučování se nám věnovali s velkým nasazení. Představili dětem jednotlivá pracoviště pro studenty oborů truhlář, instalatér, obráběč kovů, kuchař, cukrář, prodavač a číšník.
Děti měly příležitost samy uchopit jednotlivé dílčí procesy těchto specifických oborů a samozřejmě toho využily s velkou chutí. Dostaly do rukou některé nástroje a samy mohly vyzkoušet sílu krokovacích kleští nebo svářet polyuretanové trubky. Poznaly zajímavosti těchto oborů a nadchly se pro výsledky své rukodělné činnosti. Každému z oborů se od dětí dostalo velkého obdivu. Děti prozradily, že mnozí z jejich rodičů tuto střední školu osobně navštěvovali.
Setkání s paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Pecháčkovou bylo velmi milé a zároveň se proměnilo v plodnou diskusi. Vyplynulo na zřetel, že firmy preferují odborníky z praxe a přejí si, aby žáci byli do praxe velmi brzy postaveni. Toto jim nese největší plody v pozdějším směřování vlastní životní cesty. Úžasné je, jakým způsobem dbá paní ředitelka na kvalitu vyučujících, daří se jí získávat kvalitní pedagogy a zároveň obsadit i jednotlivé vedoucí oborů profesionály z praxe. Škola velmi úzce spolupracuje se společností Bühler CZ s.r.o. Žamberk a KONZUM OD Ústí nad Orlicí, kteří ji vybavily jednotlivá výuková pracoviště a v rámci praktické výuky vyučují přímo na svých pracovištích své budoucí spolupracovníky z řad studentů.
Děkujeme touto cestou za náhled do odborného výcviku a jsme rádi, že byla otevřena spolupráci. Výzvou od paní ředitelky Pecháčkové je možnost návštěv skupinám žáků z různých škol a různých věkových kategorií. Škola je schopna připravit praktickou ukázku, šitou na míru přímo dětem, které se rozhodnou vyzkoušet si práci v profesích, které tato škola nabízí. My jsme tuto příležitost využili a moc jsme si to užili.

Slávka Petrová,
zřizovatelka MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, pobočka Česká Třebová

Back to top