Dne 19.12 2018 naši školu navštívila skupina zahraničních studentů z Gruzie

, kteří jsou na výměnném pobytu v Pardubickém kraji.
Gruzínští studenti si prohlédli moderní učebny naší školy, podívali se na výuku anglického jazyka a poobědvali ve školní jídelně tradiční české menu. Potom jim zazpíval školní pěvecký sbor vánoční písně pod vedením Ing. Pavly Sejtkové. Následovala prohlídka firmy Bühler CZ Žamberk za přítomnosti vedoucího vzdělávacího centra pana Aleše Dytrta, kde naši žáci oboru obráběč kovů vykonávají odborný výcvik na špičkových strojích. Na závěr byli studenti přijati na radnici panem Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou Žamberka.


Těšíme se na další takto příjemné setkání!


Mgr. Jaroslav Horák

Back to top