Dne 5. prosince 2019 navštívila třída P1O Městskou knihovnu v Žamberku. Nejdříve jsme se zúčastnili samostatné lekce s názvem „Trénování paměti“ pod vedením paní Martiny Wilhelmové, která nás seznámila s tím, co je trénování paměti a proč je dobré. Prakticky jsme se vyzkoušeli několik mnemotechnik, tedy triků, jak si zapamatovat neuvěřitelné množství informací, které by byly běžným způsobem nezapamatovatelné. Druhou část návštěvy jsme věnovali prohlídce knih a seznámili jsme se s chodem zdejší knihovny. Děkujeme tímto zaměstnancům knihovny za hezky strávené dopoledne.

Mgr. Zuzana Hrdinová

8d121d9c1b0e91bb0d493a6af73416bb7b18dde3432aa80adc19899179b10e52
c00177c381c1b9831e8ac48e6b4d2e49b04a6d43015967d9ac70e03e02639859
IMG_20191205_082615_1_small

Back to top