Na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk byla slavnostně otevřena nová variabilní učebna přírodních věd

– zejména fyziky a chemie, doplňkově též matematiky a biologie, která byla dokončena dne 31.8.2018. Projekt zahrnoval především drobné stavební rekonstrukce (rozvody, podlahy), pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd. Projekt spolufinancovala Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Mgr. Monika Dajčarová

Back to top