Obráběč - exkurze

Dne 7. 6 . 2017 se žáci I. ročníku oboru obráběč kovů zúčastnili odborné exkurze ve firmě Klein Automotive, s.r.o. Štíty. Zde se seznámili s průřezem výroby dílů pro automobilový průmysl. Hlavním záměrem exkurze bylo seznámení se s výrobním zařízením v oblasti soustružení, frézování, výroby i opravy nástrojů pro tváření kovů. Tento závod následně navštívíme v závěru měsíce června se žáky II. ročníku.
Za obor obráběč kovů - Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Back to top