Dne 18. 11. 2019 proběhla pro žáky oboru instalatér odborná přednáška firmy Alcaplast Břeclav. Přednášející p. Fišer seznámil žáky s výrobním programem firmy a jednotlivými prvky. Součástí přednášky byly praktické ukázky, které přiblížily přednášenou látku. Žáci III. ročníku absolvovali certifikační školení s výstupem opravňující montovat prvky f. Alcaplast s prodlouženou zárukou. Získaný certifikát bude žákům III. ročníku předán spolu s výučním listem.

Za obor instalatér Jindřich Horyna, odborný učitel.

 

 

Back to top