Dne 19.1.2017 proběhlo ve SŠOŘS Žamberk odborné školení žáků oboru instalatér firmou Wavin – Ekoplastik, předního výrobce plastových trubních systémů pro rozvody studené – teplé vody, vytápění, klimatizace. Školení bylo zaměřeno na potrubní materiály PP-RCT/ EVO, Basalt a vícevrstvé trubky .


Žáci získali cenné odborné informace, rozšířené o novinku v trubních materiálech polyfúzně svářených – s určením pro oblast vytápění FIBER BASALT OXY s kyslíkovou bariérou ( bez Al).
V návaznosti na přednášku proběhne návštěva žáků ve výrobním závodě v Kostelci nad Labem a Horních Počernicích.

Za obor instalatér VUOV Jindřich Horyna

Back to top