Být či nebýt podnikatelem ?

„Co budu dělat po skončení školy?“, to je otázka, která vrtá v hlavě nejednomu studentovi střední školy. Ti, co budou pokračovat na vysoké škole, mají zdánlivě klid. Někteří akční jedinci obou skupin by chtěli začít podnikat. Vyhledávání těchto odvážlivců je jedním z úkolů firmy Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. P-PINK.

Setkávání se studenty středních škol máme v P-PINKu naplánována
Projekt OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE máme pro středoškoláky už připravený. Je určen pro žáky 3. a 4. ročníků. Cílem motivačního a startovacího programu je, aby někteří studenti po ukončení školy zahájili podnikání a nesměřovali jen do zaměstnaneckého poměru. Všichni oslovení ředitelé a ředitelky středních škol v celém území Pardubického kraje se k projektu staví vstřícně.
Ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk PhDr. Zuzana Pacháčková je jednou z progresívních ředitelek a nabídku spolupráce přijala a chce první kolo absolvovat ještě v prosinci 2020: „Naše škola tuto nabídnutou spolupráci s P-PINKem velmi vítá. Pro naše studenty je jako šitá na míru. Úkolem žáků maturitních oborů u nás je i vypracování podnikatelského záměru. Právě absolvování projektu Objev v sobě podnikatele vidím jako inspiraci před zahájením jejich úkolu.“
Pro školy je projekt hrazen dvěma partnery
Tyto aktivity jsou hrazeny Pardubickým krajem a Městem Pardubice. Oba partneři směřují k stejnému cíli, aby kraj i město vzkvétaly i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí a budoucích příležitostí pracovních míst u nově vzniklých podnikatelských subjektů. Je třeba myslet na to, že současná generace podnikatelů, která vznikla krátce po revoluci 1989, musí být průběžně doplňována dalšími odvážlivci.
Vyzkoušení je zatím bezbolestné
Vidím jako skvělé řešení začít právě u středoškoláků a vysokoškoláků a nasměrovat je. Někteří středoškoláci zjistí, že už i na vysoké škole dokáží nastartovat svoji firmu, kterou poté budou zdokonalovat a rozvíjet. P-PINK může pomoci i naopak. Zájemci o podnikání mohou začít s dopomocí P-PINKu a nedaří se jim. Za minimálních a bezbolestných následků zjistí, že podnikání pro ně není to pravé. V budoucnu si tak ušetří finanční ztrátu.
Najdeme a udržíme v kraji talenty
Právě projekt "Objev v sobě podnikatele" může být prvním semínkem, které se potká s úrodnou půdou a do budoucna přinese prospěch našemu kraji v podobě úspěšného podnikatele, který nabídne práci dalším lidem. Přínosem poté bude i to, že tito úspěšní podnikatelé zůstanou bydlet a podnikat na území našeho Pardubického kraje, pokud se tu uchytili již v raném mládí. A zároveň i oni budou spokojeni, že si z velké části mohou směřovat život podle svých plánů.
Mr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvij spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

 

Back to top