Šikana, drogy, alkohol a kouření – to všechno na naší škole….hrůza…to není možné. Máte pravdu, není to možné, protože u nás opět letos proběhly 3. a 10.10.2016 oblíbené besedy na výše uvedená témata s lektory rychnovského sdružení Od5k10 pro žáky prvních a druhých ročníků učňovských oborů, které se jako vždy setkaly s příznivým ohlasem našich studentů.

Lektorům za jejich vstřícnost a netradiční pojetí k závažné problematice děkujeme.

Mgr. Jana Jírů

Back to top