Dne 29. - 30. 4. 2019 proběhlo na naší škole SŠOŘS Žamberk odborné školení budoucích instalatérů vedené odborníkem z praxe z firmy CLIM-Tech Dlouhá Ves. Naši žáci byli seznámeni s provozem moderní vzduchotechniky, klimatizace a rekuperace v budovách. Dalším bodem byly novinky z oblasti tepelných čerpadel a jejich využití. Žákům také bylo umožněno zhlédnout tato zařízení v provozu.

Za obor instalatér: UOV Koutský

Back to top