Slavnostní vyhlášení TECHNOHRÁTEK 2016 na zámku v Pardubicích

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se v Rytířských sálech pardubického zámku konalo slavnostní vyhodnocení a vyhlášení Technohrátek 2016, Velikonoc a Dožínek. Technohrátky jsou projekt zaměřený na podporu technického a odborného vzdělávání, jehož cílem je zábavnou formou seznámit žáky 7. až 9. tříd základních škol pardubického kraje s řemesly z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, služeb a gastronomie.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili ředitelé, pedagogové i žáci základních a středních odborných škol, které se letos do TECHNOhrátek, Dožínek i Velikonoc na zámku zapojili. Po jejich boku usedli radní Pardubického kraje, Úřadu práce, představitelé krajského odboru školství a kultury, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, médií, významných regionálních zaměstnavatelů, zemědělských sdružení a muzeí Pardubického kraje.
Mezi pozvanými byli i zástupci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Součástí Technohrátek byly i doprovodné soutěže, žáci naší školy David Žabka a Tomáš Kubec získali v soutěži pro střední školy v kategorii Technické pomůcky 1. místo s výrobkem „Dřevěný model rámcové pily“, cenu pro vítěze poskytla fi Bühler CZ Žamberk.
Žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk oboru číšník společně s učitelkou odborného výcviku zajišťovali na tomto slavnostním odpoledni občerstvení ve formě nealkoholických nápojů.

Back to top