Vybraní studenti naší školy se dne 4. 12. 2019 zúčastnili charitativní akce pro organizaci Život dětem, při které prodávali drobné předměty. Výtěžek bude zaslán na konto občanského sdružení, aby se tak mohlo pomoci hendikepovaným dětem. Rádi bychom poděkovali všem žákům, kteří sbírku zajišťovali i všem lidem, kteří přispěli na podporu těch, kteří pomoc opravdu potřebují.

Back to top