V letošním roce jsme do žamberského Talentu 2019 nominovali naše dvě studentky druhého ročníku z oboru cukrář - Danielu Koskovou a Sáru Jedličkovou. Obě dívky byly vybrány do finálového vyhlášení v kategorii vědomosti. Vyhlášení proběhlo 24. 2. 2020 v Divišově divadle v Žamberku. Daniela Kosková se umístila na druhém místě.
Děkujeme oběma dívkám za příkladnou reprezentaci naší školy.

IMG_20200225_172851
IMG_20200225_173006
IMG_20200225_173038

Back to top