Obráběč - exkurze

Dne 7. 6 . 2017 se žáci I. ročníku oboru obráběč kovů zúčastnili odborné exkurze ve firmě Klein Automotive, s.r.o. Štíty. Zde se seznámili s průřezem výroby dílů pro automobilový průmysl. Hlavním záměrem exkurze bylo seznámení se s výrobním zařízením v oblasti soustružení, frézování, výroby i opravy nástrojů pro tváření kovů. Tento závod následně navštívíme v závěru měsíce června se žáky II. ročníku.
Za obor obráběč kovů - Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Žáci oboru instalatér na odborné exkurzi

Dne 30.5. 2017 se žáci S1 a S2 oboru instalatér zúčastnili odborné exkurze ve firmě Korado - Česká Třebová. Studenti viděli celý postup výroby deskových otopných těles od navážení plechů v rolích, lisování, sváření, stříkání, kompletování, až po balení a expedování hotových výrobků.
Za obor instalatér, S.Koutský - učitel UOV

ZOO Olomouc

4.5.2017 navštívili naši žáci ZOO v Olomouci, nákupní centrum Šantovka i historické centrum města. Akci pořádal Zámecký parlament a opět se setkala s příznivým ohlasem. Počasí bylo na Moravě hezčí než v Čechách, všichni se chovali zodpovědně, výletu si užili po všech stránkách, takže není nač si stěžovat.

Zapsala vedoucí zájezdu Ing. Ilona Stránská

Litice 2017

Čtrnáctý ročník jarního úklidu na hradu Litice pořádal 4. května domov mládeže při SŠ OŘS. Sbíralo se kamení a větve, uhrabával se trávník. Po práci zbyl i čas na prohlídku hradu a posezení u ohně.
Žáci a vychovatelky DM

Žáci oboru instalatér na odborné exkurzi

Dne 3. 5. 2017 se žáci všech ročníků oboru instalatér zúčastnili odborné exkurze u firmy Wavin – Ekoplastik v Kostelci nad Labem. Exkurze navazovala na odbornou přednášku uspořádanou v lednu, a prohloubila tak spolupráci s přední českou firmou v oblasti instalačních trubních materiálů.Žáci byli seznámeni s průřezem výroby PPR tvarovek a trubek, které se vyrábí v Horních Počernicích. Zde byla exkurze ukončena.Studenti tak získali praktické poznatky z výroby materiálů PPR od granulátu, až po hotový výrobek.

Dvanáct kluků z dílny poslal Bühler CZ do hor zkoumat, co je to tým

S nadšením vzpomínají učni - obráběči na zážitkové dny na Dračí Skále v Horní Orlici, kam je poslala firma Bühler CZ Žamberk, kde se kluci učí řemeslo. „Cílem bylo kluky sdružit, aby mezi sebou více spolupracovali, aby se poznali i jinak, než na pracovišti nebo ve třídě,“ říká Aleš Dytrt.

Velikonoce na Pardubickém zámku

Krásné, až letní počasí přivítalo letos všechny návštěvníky i vystavovatele na Velikonočním jarmarku  středních škol na nádvořích Pardubického zámku. Jarmark, který pořádá již tradičně Pardubický kraj, umožňuje představit široké veřejnosti dovednosti žáků, učitelů i mistrů. A bylo opravdu na co koukat! Kováři, truhláři, zahradníci, cukráři – všichni zde ukázali svůj um a šikovnost. SŠ OŘS Žamberk zde zastupovali pedagogové Jana Skalická se Standou Cukorem a žáci Veronika Adamská, Nikola Liveri , Vojtěch Rovenský a Petra Kalousová. Škola prezentovala obor truhlář a cukrář. Návštěvníci si tak mohli odnést drobné dřevěné výrobky a k tomu něco sladkého k zakousnutí. A protože na nádvoří zámku neustále vyhrávala cimbálová kapela, každý odcházel z jarmarku opravdu v povznesené náladě.

 

 2017 05 30 velikonoce022017 05 30 velikonoce03

Exkurze Potštejn

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 absolvovali žáci učebního oboru truhlář, z organizačních důvodů již několikrát odloženou, exkurzi do Potštejna. Navštívili hned dvě firmy, které ale sídlí v jednom areálu: firmu ZÍMA okna a LESK Skalický. Firma Zíma je tradiční firmou na výrobu oken, především střešních. Naši studenti zde mohli vidět technologie na opracování rámů a křídel.Dále navštívili montážní pracoviště a co bylo velmi zajímavé - pracoviště povrchové úpravy - a to jak stříkání, tak i máčení.Druhá část exkurze byla u firmy LESK Skalický a byla pro naše studenty také velmi inspirativní. Majitel firmy Leoš Skalický je totiž náš bývalý žák a teprve nedávno rozeběhl výrobu dřevěných umyvadel a van na pětiosém CNC stroji.

Gastro Hradec Vitana Cup 2017

Žáci oborů s gastronomickým zaměřením Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk navštívili XXII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí a XII. ročník Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů. Tato široké veřejnosti přístupná akce se konala 30. 3. 2017 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové . K vidění zde byly výstavní exponáty od více jak 220 soutěžících v mnoha kategoriích.

Velikonoční výstava v Králíkách

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2017 pořádala Základní škola Moravská Králíky ve školní jídelně tradiční Velikonoční výstavu dětských prací s mezinárodní účastí a účastí okolních základních a mateřských škol.Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk se jako každoročně této vyhlášené akce zúčastnila. Pro návštěvníky a účastníky výstavy napekly naše paní učitelky odborného výcviku společně s žáky oboru kuchař a cukrář drobné zákusky a cukroví, učitelé odborného výcviku s žáky oboru truhlář vyrobili různé drobné výrobky. Výrobky našich žáků byly prodávány pí Skalickou s žákyněmi. Škola tak prezentovala jednotlivé studijní a učební obory. Stánek naší školy měl opět velký úspěch.

Exkurze zedníků do Nehvizd u Prahy dne 28.3.2017

V Centru vzorových domů si žáci detailně prohlédli domy různých technologií, zástupce moderní i klasické architektury, stavěné ovšem vždy s důrazem na progresivní energeticky úsporná konstrukční řešení. Zhlédli i rozmanité styly interiérového designu, alternativy vnitřního zařízení, ukázky řešení zahradních úprav i úprav okolí domu apod. V prostorách Infocentra se prezentovali partneři, kteří se na výstavbě podíleli. Jedná se o renomované výrobce a dodavatele, mezi kterými nechybí mj. společnosti BRAMAC, SIKO, VELUX, HÖRMANN, SAPELI, ORESI a v neposlední řadě CANABA, která je prvním z dodavatelů, jež v centru prezentují své domy.

Kouzlení z perníku

Celorepubliková soutěž v Nové Pace proběhla 23. 3. 2017. Soutěžící byli opravdu z celé republiky, někteří ujeli přes 200 km, aby se mohli zúčastnit.
Soutěžilo se ve třech disciplínách:

Back to top

facebook_page_plugin