Slavnostním setkáním v Rytířských sálech pardubického zámku vyvrcholil ve čtvrtek 8. prosince čtvrtý ročník projektu TECHNOhrátky. Při této příležitosti však byli oceněni také pedagogové i žáci středních škol a pracovníci regionálních kulturních institucí, kteří se v průběhu letošního roku zapojili do organizace dalších aktivit Pardubického kaje – Velikonoce a Dožínky na zámku. Předání cen se zúčastnili radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek, Hana Štěpánová a Václav Kroutil.

„Podpora technického a odborného vzdělávání je jednou z priorit, kterou si Pardubický kraj stanovil i pro příští léta. V této souvislosti jsme rádi, že můžeme ocenit žáky a pedagogy našich středních škol, stejně jako pracovníky muzeí a významných regionálních zaměstnavatelů, kteří podporují rozvoj řemesel, tradic či lidové kultury a podílejí se na jejich rozvoji,“ uvedl Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

Mezi hosty setkání nechyběli ředitelé a žáci základních a středních škol, zástupci krajského Úřadu práce, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonomické sféry, zemědělských sdružení, regionálních muzeí a médií.

„Toto setkání bylo unikátní příležitostí, jak ocenit všechny, kteří se nad rámec svých povinností zapojují do nejrůznějších prospěšných manuálních aktivit a podílejí se na rozvoji i prezentaci lidské práce. Toho si ceníme především v případě žáků. Pod vedením pedagogů z nich vyrůstají budoucí mistři svého řemesla. Všem jsme za účasti významných hostů společenského, politického a ekonomického života chtěli poděkovat za tento přístup a vyzvednout jejich přínos,“ řekl Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Pořadatelem slavnostní vyhlášení byl odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje ve spolupráci s organizátory TECHNOhrátek. O příjemnou atmosféru se postaraly pěveckým pásmem děti z Mateřské školy Korálek z Pardubic a poté smyčcový Movie kvartet tvořený filharmoniky hlavního města Prahy.

TECHNOhrátky: Rok 2016 ve znamení rekordů

TECHNOhrátky Pardubického kraje odstartovaly svou seznamku s technickými a odbornými obory v květnu 2013. Od té doby uspořádaly 46 speciálních akcí ve 22 vybraných středních odborných školách. Ty navštívilo už 6 301 žáků z 94 základních škol – 90 z nich je z Pardubického, tři z Olomouckého a jedna z Královéhradeckého kaje. Projekt jim zábavnou a soutěžní formou představil 62 profesí z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, služeb a gastronomie.

„V době, kdy TECHNOhrátky vznikaly, si asi nikdo nedokázal představit, že jimi projde tolik žáků základních škol. Více než šest tisíc aktivně zapojených školáků je počet, který by si určitě přáli organizátoři všech podobných aktivit. Pardubickému kraji se projekt velice osvědčil, neboť je výbornou propagací našich středních škol a současně jim pomáhá získávat žáky ke studiu technických a odborných oborů. S tím, jak začne postupně přibývat vycházejících žáků z 9. tříd, význam TECHNOhrátek ještě stoupne,“ upozornil Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Letošní rok byl pro TECHNOhrátky v mnoha směrech rekordní. Čtrnácti zastavení ve středních odborných školách se zúčastnilo 1 971 žáků (pro srovnání v uplynulém roce 1 578) ze 63 základních škol (loni 55), z nichž devět bylo zcela nových. Své schopnosti a znalosti si vyzkoušeli v 51 oborech (loni 40). Ačkoliv běžná účast na akci se pohybovala kolem 130 školáků, ve Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí se v září podařilo připravit program dokonce pro 180 žáků.

Firmy věnovaly žákům atraktivní ceny

Součástí akce na zámku bylo vyhlášení doprovodných soutěží TECHNOhrátek za rok 2016. Žáci základních škol soupeřili ve fotografické soutěži s názvem Technika kolem nás. Organizátoři obdrželi od 18 autorů z devíti škol 51 snímků – do finálního výběru postoupila desítka nejlepších.

Třináct středních odborných škol změřilo síly v soutěži nazvané Co dokáže škola. Maximálně tříčlenné týmy žáků do ní přihlásily výrobky, modely nebo artefakty, které jsou typické pro zaměření jejich školy. Ceny se udělovaly v několika kategoriích podle charakteru produktu.

Nejúspěšnější žáci základních i středních škol obdrželi atraktivní ceny v podobě sad strojírenského nářadí, akupřístrojů, MP4 přehrávačů, PC příslušenství, hodnotných knih a dárkových předmětů.

„V této souvislosti nás velice potěšila podpora významných regionálních zaměstnavatelů, kteří jsou sociálními partnery těchto středních odborných škol. Společnosti jako Iveco Czech Republic, Bühler, Cerea, CZ Loko, Forez, INA, Rieter, Sev.en EC nebo VZV Group věnovaly žákům velice zajímavé ceny. Navíc soutěž podobným způsobem podpořily také další instituce – Krajská Hospodářská komora Pardubického kraje, Magistrát města Pardubic, sdružení Agrovenkov či Svaz průmyslu a dopravy ČR,“ ocenila Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhráky.

Soutěž TECHNOhrátek pro žáky základních škol

Fotosoutěž Technika kolem nás – kategorie Facebook: 1. místo: Josef Halamka, ZŠ a MŠ Kameničky

Fotosoutěž Technika kolem nás – hodnocení odborné poroty: 1. místo: Eliška Boháčková, ZŠ Hradec nad Svitavou

VÍTĚZOVÉ Soutěže TECHNOhrátek pro žáky středních škol CO DOKÁŽE ŠKOLA

Kategorie Technické pomůcky: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk – Dřevěný model rámové pily (autoři David Žabka, Tomáš Kubec), ceny poskytl Bühler CZ Žamberk.

Kategorie Praktické výrobky: SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, Hedvika Matyášová, Klára Dejdarová, ceny poskytl Forez Ostrov.

Kategorie Dekorační prvky: SOŠ a SOU Polička – Zahradní zátiší – cukrářský výrobek (Pavla Totušková, Zdeňka Rubešová, Michaela Stefanová), ceny dodalo Iveco Czech Republic.

Kategorie Zábavní předměty: SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub Turták, Miroslav Rys), ceny poskytly Magistrát města Pardubic a Iveco Czech Republic.

Cena TECHNOhrátek: SPŠ stavební Pardubice – Šachový stolek (Jakub Podaný, Jakub Turták, Miroslav Rys), ceny poskytly Magistrát města Pardubic.

Absolutní vítěz: SOŠ a SOU Lanškroun – Obal prodává (Simona Krajcrová, Hedvika Matyášová, Klára Dejdarová, ceny poskytl Cerea a Sev.en EC.

Back to top