Ve SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk se dne 29. listopadu 2018 setkali bývalí zaměstnanci školy k tradičnímu adventnímu posezení. Těšíme se na další setkání.

Back to top