Dne 13. - 15. prosince 2019 Základní škola Moravská Králíky pořádala ve školní jídelně tradiční vánoční výstavu dětských, žákovských a učňovských prací s mezinárodní účastí

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk se také jako každoročně zúčastnila této vyhlášené akce.

Pro návštěvníky této akce napekli učitelé odborného výcviku s žáky oboru kuchař a cukrář vánoční cukroví a zákusky. Žáci oboru truhlář pod vedením učitele odborného výcviku vyrobili kuchyňské prkénka, adventní svícny, židličky a jiné drobné výrobky. Dále zde žákyně oboru cukrář předváděly zdobení perníčků. To ocenily hlavně děti, které si tuto činnost mohly vyzkoušet. Jejich výrobky pro ně byly sladkou odměnou.

Naše výrobky byly prodávány žáky pod vedením učitelek pí Skalickou Janou a Ing. Nejedlou Růženou. Škola tak prezentovala jednotlivé studijní a učební obory. Náš stánek měl velký úspěch stejně jako při předcházejících akcích.

 

Jana Skalická, učitelka OV

DSCN8126 

Back to top