Dne 22. 10. 2019 se třídy P2O a P1O zúčastnily veletrhu vysokých škol GAUDEAMUS v Brně. Tato akce je významným zdrojem informací o studiu na vysokých školách. Nabídka vzdělání je soustředěna na jednom místě a její spektrum zahrnuje všechny formy pomaturitního studia v ČR i řadě zemí v zahraničí.

Exkurze splnila svůj účel a účastníci se těší na další akce podobného typu.

Za pedagogický dozor: Ing. Růžena Nejedlá a Mgr. Zuzana Hrdinová

 

IMG_20191022_104518
IMG_20191022_110555
IMG_20191022_113712

Back to top