Velikonoční výstava v Králíkách

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2017 pořádala Základní škola Moravská Králíky ve školní jídelně tradiční Velikonoční výstavu dětských prací s mezinárodní účastí a účastí okolních základních a mateřských škol.Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk se jako každoročně této vyhlášené akce zúčastnila. Pro návštěvníky a účastníky výstavy napekly naše paní učitelky odborného výcviku společně s žáky oboru kuchař a cukrář drobné zákusky a cukroví, učitelé odborného výcviku s žáky oboru truhlář vyrobili různé drobné výrobky. Výrobky našich žáků byly prodávány pí Skalickou s žákyněmi. Škola tak prezentovala jednotlivé studijní a učební obory. Stánek naší školy měl opět velký úspěch.

Back to top