Dne 20. května žáci 1. ročníku oboru Obráběč kovů ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku navštívili výrobní závod KORADO v České Třebové, kde si ve školícím centru nejdříve vyslechli úvodní prezentaci o firmě a o jejím výrobním programu. Při odborném výkladu Ing. Ondřeje Číže si žáci prohlédli plně automatizovanou výrobní linky na výrobu otopných těles a to nejen klasických radiátorů, ale i trubkových těles a konvektorů. Dále viděli jejich kompletaci, následné skladování a expedici směrem k zákazníkovi. Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná z pohledu automatizace výroby.

Dopravu na odbornou exkurzi zajistila naše firma.

V Žamberku 29.5.2019 UOV Dytrt Aleš

Back to top