Školní rok 2016/2017 začal jako obvykle 1. září 2016. Ke slavnostnímu zahájení se sešli žáci všech učebních oborů (kuchaři a číšníci, cukráři, prodavači, truhláři, instalatéři, zedníci, obráběči kovů) i maturitního oboru (podnikatelé). Všichni byli seznámeni vedením školy a třídními učiteli s organizací celého školního roku.

I letos na žáky čekají kromě studia exkurze, sportovní akce, ale také odborné soutěže, ve kterých se naši učni tradičně umísťují na předních místech. Přejeme jim, aby i tentokrát mohli soutěžící z naší školy zažít úspěchy.

Všem žákům přejeme, aby se ve svém zvoleném oboru mohli realizovat a zdokonalovat.

Mgr. Vanda Hlaváčková

Back to top