V červnu 2020 na naší Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk proběhly jednotné závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů kuchař, číšník, cukrář, obráběč kovů, truhlář a instalatér. Závěrečné zkoušky se skládaly ze zkoušky praktické, ústní a písemné. Vše probíhalo podle jednotného zadání připraveného Národním ústavem pro vzdělávání. Písemná zkouška otestovala znalosti studentů již 2. června 2020. Ve dnech 3. – 12. června 2020 probíhaly praktické zkoušky, které prověřily zručnost studentů a jejich připravenost na budoucí povolání. Své studium na střední škole završili studenti ústními zkouškami, a to 16. června 2020 obory kuchař, cukrář, číšník, 17. června 2020 obor obráběč kovů a 18. června 2020 obory instalatér a truhlář. Úspěšnost žáků byla 97 % a čtyři žáci ukončili studium s vyznamenáním. Slavnostní předání výučních listů se uskutečnilo 19. června 2020.

DSCN8483
DSCN8488
DSCN8504
DSCN8559
DSCN8581
DSCN8595
DSCN8604
DSCN8639
DSCN8666
DSCN8675
DSCN8677
DSCN8726
DSCN8807

Back to top