• Škola je jmenována Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) regionálním centrem přípravy instalatérů pro Pardubický kraj.
 • Škola je členem odborných spolků a organizací:
  • AMAVET, z.s. – Asociace pro mládež, vědu a techniku (Robotika),
  • AKC ČR - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky,
  • CTI ČR - Cech topenářů a instalatérů ČR,
  • CBA – Česká barmanská asociace,
  • SUZ - Svaz učňovských zařízení ČR,
  • Asociace středních průmyslových škol ČR.
  • AČN - Asociace českých nábytkářů

Back to top