Spolupráce škol a firem
Spolupráce škol a firem

Představení spolupráce Střední školy řemesel, obchodu a služeb v Žamberku s firmou Bühler a možnost aplikace na střední zemědělské školství v kraji. Hlavní cíl jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s předsedou ZD Sloupnice Jaroslavem Vaňousem a ředitelkou žamberské školy Zuzanou Pecháčkovou, které se uskutečnilo 21. 10. 2017 v Žamberku. Součástí jednání byla také návštěva společnosti Bühler, kde se zaučují mladí obráběči kovů.

 

„Chceme nastavit systém, který již velmi dobře funguje na některých technických školách také v zemědělském školství. Musíme se zcela vážně bavit o tom, jak začlenit zemědělské podniky do výuky. Současné krátké praxe podle mého názoru jednoznačně nestačí a nic nepřináší ani studentům, ani firmám. Spolupráci žamberské školy a Bühleru dávám za příklad, a proto jsme také tuto školu zvolili pro prezentaci toho, co by bylo možné dosáhnout také v oblasti zemědělství,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Je možné jednat například o otevření nového oboru, který bude požadován zemědělskými podniky na některé z našich škol, kde v současné době není. Také v Žamberku byl obor obráběč kovů otevřen na základě požadavku společnosti Bühler, která právě tuto profesi nejvíce postrádala. Dnes se jedná o velmi žádaný obor a na konci letošního školního roku bude mít první absolventy,“ řekl Netolický.

„Chceme se inspirovat, abychom zkusili vymyslet systém, který bude fungovat a umožní těsnější provázání krajských středních škol a zemědělských podniků. U nás již nyní funguje spolupráce například s litomyšlskou střední školou, kdy do našeho podniku dochází opraváři zemědělských strojů. Pro naše družstvo jsou v současné době zajímavé obory jako chovatel, pěstitel či mechanizátor,“ uvedl Jaroslav Vaňous, kterého ředitelka Zuzana Pecháčková detailně seznámila s detaily současné spolupráce s firmou Bühler. „V rámci smluvního vztahu mezi žáky a firmou neexistuje žádný závazek k nástupu do společnosti po dokončení studia. Firma samotná musí žáky přesvědčit, že ona je ta pravá pro jejich další pracovní dráhu. Firma také může nastavit stipendijní systém, příspěvky na stravu, ubytování či dopravu,“ sdělila ředitelka Zuzana Pecháčková.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/93511/uzka-spoluprace-firem-a-skol-muze-fungovat-i-v-zemedelstvi-rika-hejtman-netolicky

2017 10 20 hejtman 2

Back to top