Rok 2020 byl druhým rokem působením Krizového centra v Žamberku. Tento rok byl pro nás včechny významně poznamenán pandemií covid-19 a my jsme rádi, že i přes všechna opatření, která se dotýkala i nás jak v našem pracovním, tak i soukromém životě, naše služby pro vás omezeny nebyly a mohli jsme vám být nablízku i v této složité době. Více číst zde..

Back to top