Finále 21. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2018 se také letos konalo na výstaviš-ti v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018.

Odborným garantem již tradičně byl Cech topenářů a instalatérů České republiky, organizaci skvěle zvládal Ing. Andrzej Bartoś, před-seda sekce vzdělávání garantujícího cechu a ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p. o. Ko-nalo se od úterý 24. dubna do čtvrtka 26. dubna. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo tradičně v Rotundě pavilonu „A“ v pátek 27. dubna 2018.

Čtenáři časopisu INFO vědí, že už několik let jsou podmínky pro tuto stále populárnější soutěž v celé zemi stejné. Chlapci (v uplynulých ročnících byla i dívka) pracují podle centrálně zadaných propozic, rovněž hodnotitelé mají společná kritéria. Ve všech krajích jsou stejní i rozhodčí. V brněnském finále se soutěžilo v družstvech i jednotlivcích, soutěžili vítězové ze třinácti krajských kol. „Z některých kra-jů postoupili žáci se 450 body, jinde dosáhli přes 700 bodů. Aby to bylo spravedlivé, postupuje pouze vítěz krajského kola a pak samozřejmě žáci, kteří získali největší počet bodů. Takže například z kraje Zlínského, Vysočina nebo Pardubického soutěžili čtyři chlapci, z kraje Plzeňského, Ústeckého, Olo-mouckého, Karlovarského a hlavního města Prahy jen jeden,“ říká Jiří Štěpánek, jeden z finálových organizátorů, vedoucí učitel odborného výcviku ze zmíněné střední školy Jílová.Čtenáři časopisu INFO vědí, že už několik let jsou podmínky pro tuto stále populárnější soutěž v celé zemi stejné. Chlapci (v uplynulých ročnících byla i dívka) pracují podle centrálně zadaných propozic, rovněž hodnotitelé mají společná kritéria. Ve všech krajích jsou stejní i rozhodčí. V brněnském finále se soutěžilo v družstvech i jednotlivcích, soutěžili vítězové ze třinácti krajských kol. „Z některých kra-jů postoupili žáci se 450 body, jinde dosáhli přes 700 bodů. Aby to bylo spravedlivé, postupuje pouze vítěz krajského kola a pak samozřejmě žáci, kteří získali největší počet bodů. Takže například z kraje Zlínského, Vysočina nebo Pardubického soutěžili čtyři chlapci, z kraje Plzeňského, Ústeckého, Olo-mouckého, Karlovarského a hlavního města Prahy jen jeden,“ říká Jiří Štěpánek, jeden z finálových organizátorů, vedoucí učitel odborného výcviku ze zmíněné střední školy Jílová.Připustil, že mezi kraji existuje rozdílná úroveň ve výsledcích, ale neznamená to, že by někde byli mladí méně šikovní. „Jde o přístup, někde dávají přípravě na soutěž větší váhu, zatímco někde pouze náhodně vyberou kluky a pošlou soutěžit,“ vysvětlil Štěpánek. Celkově nicméně ve finále převládají cílevědomí chlapci, větší část z nich plánuje dodělat po vyučení ještě jeden obor, u instalatérů to nej-častěji bývá elektrikář, tedy řemeslník se zkouškou podle příslušné vyhlášky. Možnost ročního zkrá-ceného studia nabízí vedle školy Jílová v Brně řada ostatních podobných škol v celé zemi. Někteří plánují složit maturitní zkoušku.

Finálová soutěž měla osm části. Svařování kovových trubek a pájení měděných probíhalo v areálu Střední školy polytechnické Brno, Jílová, protože v pavilonu P na výstavišti by se dodržovala bezpeč-nostní opatření jen s obtížemi. Za přítomnosti veřejnosti pak v pavilonu P probíhalo svařování plasto-vých trubek, montáž umyvadla, mísy WC a otopného tělesa. Následovala montáž trubní sestavy. Soutěžící pracovali podle plánu. Součásti soutěže byly také testy z teoretických znalosti. Mezi hlavní sponzory patřila společnost Ptáček, Geberit a Hansgrohe.

Instalatér je náročný obor

Ještě před vyhlášením vítězů finále jsme oslovili na výstavišti 18letého Jana Smejkala, jenž získal in-stalatérské vědomosti a dovednosti na Střední škole stavební, Jihlava. V rodině žádného instalatéra nemají, strýc je elektrikář, táta malíř, děda zedník, takže k řemeslu měl blízko. Zvolil si jiný obor, je-den z nejnáročnějších, jak sám říká. Dodává, že by si instalatéři vzhledem k náročnosti i teoretické části studia zasloužili maturitní zkoušku. Ostatně o maturitě uvažuje, stejně jako o nástavbovém roč-ním studiu oboru elektrikář, „jeho“ jihlavská škola to umožňuje. Po vyučení začne pracovat ve firmě ve Velkém Meziříčí, kde bydlí, v záloze prý má ještě jednu, kdyby se mu v té první nedařilo. Pokud by měl svůj obor doporučit někomu mladšímu, vyzdvihl by zajímavé technické postupy, nové technolo-gie. „V oboru je stále něco nového, budu se snažit novinky sledovat,“ řekl. V budoucnu by chtěl mít vlastní firmu.

Rovněž 18letý Josef Cimický bude absolventem Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vocelova, Hradec Králové. K oboru instalatér se dostal neobvyklou cestou. Sám si totiž nejdříve podal přihlášku do armády, chtěl být profesionálním vojákem. Jenže máma mu vyplnila a poslala přihlášku na instalatéra a klempíře. Nelíčil podrobnosti dialogu mezi ním a matkou, nicméně poslechl a šel na instalatéra. „Nic jsem o tom oboru nevěděl, ale rychle mě zaujal, dnes toho nelituju,“ svěřil se. Cení si proti některým jiným řemeslům čisté práce, váží si toho, že musí mít pocit zodpovědnosti za odvede-né dílo. Také on považuje instalatéra za náročný obor. Na rozdíl od kolegy Smejkala neplánuje rozšířit si vzdělání, chce co nejdříve pracovat – v jedné hradecké firmě. Do budoucna rovněž plánuje vlastní firmu. Oba jmenovaní mladí muži v průběhu učebních let prováděli doma či kamarádům a známým některé instalatérské práce. Jan Smejkal uvedl, že doma montoval napouštěcí ventily, u bratra na stav-bě domu instaloval sprchové kouty a další zařízení.

Instalatérů ubývá

Pro INFO se na výstavišti při finálovém klání vyjádřil též Ing. Andrzej Bartoś. Konstatoval, že početní stavy instalatérů za uplynulé dva roky klesají, i když počet žáků přijímaných do prvních ročníků zů-stává zhruba stejný. „Do prvního ročníku oboru instalatér nastoupilo i ve školním roce 2017/2018 v celé zemi zhruba 930 žáků, ale ve třetím ročníku jich máme jen 760,“ řekl Bartoś. Úbytek vysvětluje náročností oboru i některými problémy žáků, mj. výchovnými. Konstatuje, že na obor instalatér by se mohli hlásit i mnohem schopnější žáci, kteří odcházejí na gymnázia. „Měli bychom přesvědčit rodiče a žáky, že řemeslo není dnes černé, špinavé, ani u oboru instalatér. Dobrý řemeslník slušně vydělává a lidé si ho váží,“ dodal Ing. Bartoś.

CTI ČR

01
02
03
04
05
06

Back to top