Prodavač 2017

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v Ústí nad Labem konal 12. ročník celostátní odborné soutěže „PRODAVAČ 2017“. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk měla na soutěži dvě zástupkyně - Pavlu Hottmarovou a Petru Kalousovou. V soutěžním klání, které zahrnovalo praktické dovednosti (balení zboží, rozpoznávání vzorků zboží, vážení zboží, aranžérské práce, práci na kontrolní pokladně) a písemné testy, ověřující všeobecné a odborné znalosti (všeobecné znalosti o Evropě, zbožíznalství, obchodní provoz, ekonomiku,  obchodní počty, znalosti z AJ nebo NJ, aranžérské písmo), získala Petra Kalousová ze 3. ročníku stříbrnou medaili a Pavla Hottmarová ze 2. ročníku čtvrté místo.

Back to top