Soutěž Učeň instalatér 2019 potvrdila nejlepší přípravu žáků oboru instalatér v Pardubickém kraji na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk.


22. ročník krajské soutěže Učeň instalatér 2019 zná své vítěze. Dne 17. 1. 2019 proběhlo v SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové krajské kolo organizované pro žáky 3. ročníků škol vyučujících obor instalatér v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Za Pardubický kraj se soutěže zúčastnily školy:

SOU plynárenské Pardubice a Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk.


Královéhradecký kraj reprezentovala SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové.

Soutěž žáků 3. ročníků probíhala v oblasti teoretické formou testu, v praktické části byly pro soutěžící připraveny úkoly z oblasti lisování uhlíkové oceli, opracování mědi a plastů i montáž zařizovacích předmětů.
Vyhodnocena byla družstva jednotlivých škol i jednotlivci.


Za Pardubický kraj :

1. místo v jednotlivcích obsadil žák Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk
D. HAŠEK


2. místo v jednotlivcích obsadil žák Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk
R. VRTNÝ

 

Pořadí družstev : 1. místo Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk 2. místo obsadilo SOU plynárenské Pardubice.

VOŠ a SSŠ Vysoké Mýto a SOU Svitavy se soutěže nezúčastnily.

V celostátním kole soutěže Instalatér 2019, 22. ročníku konaném 27. 2. – 1. 3. 2019 v Brně bude kraj Pardubický reprezentovat žák Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk D. HAŠEK.

Umístění našich žáků potvrdilo vysokou úroveň, jak po stránce teoretické, tak praktické a oboustranně zodpovědný přístup k reprezentaci oboru - školy ze strany žáků a učitelů pana Mgr. Jaroslava Doudy, p. Jindřicha Horyny, p. Stanislava Koutského – učitele OV.
Současně byla potvrzena oprávněnost jmenování SŠ OŘS Žamberk Krajským centrem CTI pro oblast vzdělávání v Pardubickém kraji pro obor instalatér.

Za obor instalatér - Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Back to top