Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk získala grant na projekt s názvem „Odborná praxe v Polsku“ v rámci projektu ERASMUS+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt je realizován v projektovém období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016. Maximální výše grantu činí 46.774 EUR.

Partnerskou školou je Zespól Szkól nr 2 im. Prf. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierzoniowie, střední odborná škola nacházející se nedaleko města Wroclaw v Polsku. Zahraniční partner Zespol Szkol Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbinskiego w Dzierzoniowie byl vybrán na základě několikaleté velmi dobré spolupráce s naší školou. Pracoviště, kde bude praxe probíhat, jsou vybavena moderními technologiemi, používají kvalitní suroviny, materiál i informační systémy. Ve škole pracují zkušení odborníci, kteří mají jazykové dovednosti a pedagogické zkušenosti s přípravou mládeže.

Odborné praxe se zúčastní ve dvou bězích 2 krát 15 účastníků (5 krát instalatér, 5 krát truhlář, 5 krát kuchař) jedná se o žáky 2. a 3. ročníků tříletých učebních oborů.

Projekt má podpořit zlepšení odborné přípravy žáků i zlepšení uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je také prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje. Účast v projektu velmi výrazně napomůže také osobnostnímu rozvoji žáků. Pro mnohé z nich se bude jednat o první pracovní pobyt v zahraničí, kde získají zkušenost s odlišným prostředím, poznají novou kulturu a odlišné společenské zvyklosti. To vše žákům pomůže odbourat bariéry a jejich obavy na začátku profesní kariéry, naučí se budovat a rozvíjet interpersonální vztahy, získávat návyky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a pracovních situacích. V rámci projektu dojde u všech účastníků ke zvýšení jejich zájmu o studovaný obor, protože si stážisté uvědomí nutnost celoživotního vzdělávání.

Každý účastník stáže po jejím úspěšném absolvování obdrží Europass - Mobility. Zároveň také certifikát v polském a anglickém jazyce. Tyto dokumenty by mu měly pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce v rámci celé Evropy.

Back to top