Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk získala grant na projekt s názvem „Odborná praxe v Polsku“ v rámci projektu ERASMUS+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt je realizován v projektovém období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016. Maximální výše grantu činí 46.774 EUR.

Back to top