CZ.1.07/1.1.03/02.0043
Projekt byl zahájen v září 2009, jeho realizace ukončena v červnu 2012, udržitelnost projektu je pět let do června 2017. Hodnota projektu činí více než 4,3 mil. Kč.

Program:

  •  Školení, stáže, prezentace, exkurze pro žáky stavebních oborů – truhlář, instalatér, zedník nejen ve škole, ale i ve firmách České republiky a v zahraničí (Rakousko, Polsko).
  • Aktivitami pro učitele odborných předmětů je jejich další vzdělávání se ve formě školení, přednášek a prezentací, exkurzí a návštěva obdobné školy v Rakousku a Polsku.
  • Zlepšení podmínek výuky vybavením odborných učeben a auly, odborných kabinetů výukovými pomůckami, diaprojektory, projekčními plátny, wi-fi, lavicemi a židlemi.
  • Vytvoření nových učebních textů pro výuku odborných předmětů, přeložení odborných textů z angličtiny a němčiny, vytvoření portálu s těmito produkty a stávajícími učebnicemi.

Během realizace projektu žáci i odborní učitelé absolvovali desítky odborných školení, exkurzí, prezentací, ale i vícedenní stáž v Rakousku a v Polsku. Z některých akcí získali certifikáty. Využívali webové stránky projektu.

K výuce pomohly nově vytvořené odborné texty pro stavební obory, vybavení odborných učeben pomůckami, ale i nábytkem.

Během udržitelnosti projektu byly realizovány školení, stáže, prezentace, exkurze pro žáky i odborné učitele, doplněny odborné texty a učebnice. Využíván web projektu s odbornými texty a učebnicemi.

Webový portál tohoto grantu je v provozu a je průběžně aktualizován.

Back to top