CZ.1.07/1.1.03/02.0043
Projekt byl zahájen v září 2009, jeho realizace ukončena v červnu 2012, udržitelnost projektu je pět let do června 2017. Hodnota projektu činí více než 4,3 mil. Kč.

Back to top